Nález pražských grošů z doby vlády Vladislava II. z okolí Českého Brodu. Příspěvek ke chronologii jagellonských ražeb / A hoard of the Prague grossi struck under Vladislaus II from the outskirts of Český Brod. Contribution to the chronology of the Jagiell

Pages 41-62
Citation RYANT, Jiří . Nález pražských grošů z doby vlády Vladislava II. z okolí Českého Brodu. Příspěvek ke chronologii jagellonských ražeb / A hoard of the Prague grossi struck under Vladislaus II from the outskirts of Český Brod. Contribution to the chronology of the Jagiell. Numismatické listy. Prague: National Museum, 2014, 69(1-2), 41-62. ISSN 0029-6074. Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/nl/69-1-2/nalez-prazskych-grosu-z-doby-vlady-vladislava-ii-z-okoli-ceskeho-brodu-prispevek-ke-chronologii-jagellonskych-razeb-a-hoard-of-the-prague-grossi-struck-under-vladislaus-ii-from-the-outskirts-of-cesky-brod-contribution-to-the-chronology-of-the-jagiell
Numismatické listy | 2014/69/1-2

Full Text of the Article

Share on Social Networks
Rozumím