Nález kontramarkovaného norimberského početního penízu z 18. století v Lipníku nad Bečvou (okr. Přerov) /A countermarked counting jeton from Nürnberg of the 18th century found in Lipník nad Bečvou (Přerov district)

Pages 134-137
Numismatické listy | 2013/68/3-4

Full Text of the Article

Share on Social Networks
Rozumím