Jáchymovské tolary z roku 1527 se jménem Jeronýma Šlika a jejich význam pro stanovení chronologie jáchymovských ražeb /Thalers struck in Joachimsthal in 1527 with the name of Jerome Schlick and their importance for chronology of the coins from

Pages 56-69
Numismatické listy | 2013/68/1-2

Full Text of the Article

Share on Social Networks
Rozumím