Neznámý moravský denár s opisy SCS PETRVS/ SCS IOHANNES. Věnováno panu doc. ing. Josefu Paukertovi, DrSc., k životnímu jubileu. / A unknown Moravian denier with legends

Pages 3-8
Citation VIDEMAN, Jan . Neznámý moravský denár s opisy SCS PETRVS/ SCS IOHANNES. Věnováno panu doc. ing. Josefu Paukertovi, DrSc., k životnímu jubileu. / A unknown Moravian denier with legends . Numismatické listy. Prague: National Museum, 2009, 64(1), 3-8. ISSN 0029-6074. Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/nl/64-1/neznamy-moravsky-denar-s-opisy-scs-petrvs-scs-iohannes-venovano-panu-doc-ing-josefu-paukertovi-drsc-k-zivotnimu-jubileu-a-unknown-moravian-denier-with-legends
Numismatické listy | 2009/64/1

Full Text of the Article

Share on Social Networks
Rozumím