Rozšírenie a početnosť vydry riečnej, Lutra lutra L., v Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava [Distribution and population numbers of the River Otter, Lutra lutra L., in the Protected Landscape Area Horná Orava]

Pages 5–16
Citation TRNKA, Róbert. Rozšírenie a početnosť vydry riečnej, Lutra lutra L., v Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava [Distribution and population numbers of the River Otter, Lutra lutra L., in the Protected Landscape Area Horná Orava]. Lynx, new series. Prague: National Museum, 1992, 26(1), 5–16. DOI: https://doi.org/. ISSN 0024-7774 (print), 1804-6460 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/lns/26-1/rozsirenie-a-pocetnost-vydry-riecnej-lutra-lutra-l-v-chranenej-krajinnej-oblasti-horna-orava-distribution-and-population-numbers-of-the-river-otter-lutra-lutra-l-in-the-protected-landscape-area-horna-orava
Lynx, new series | 1992/26/1Share on Social Networks
Rozumím