Antropologický materiál ze starších archeologických výzkumů raně středověkých mohyl v Čechách – analýza a komentář

Pages 1-9
Citation LUTOVSKÝ, M. a HANÁKOVÁ, H.. Antropologický materiál ze starších archeologických výzkumů raně středověkých mohyl v Čechách – analýza a komentář. Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series. Prague: National Museum, 1991, 160(1-4), 1-9. ISSN 1802-6842 (print), 1802-6850 (electronic). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/jotnmpnhs/160-1-4/antropologicky-material-ze-starsich-archeologickych-vyzkumu-rane-stredovekych-mohyl-v-cechach-analyza-a-komentar
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series | 1991/160/1-4Share on Social Networks
Rozumím