Nový nález branchiosaurů na lokalitě Horní Kalná u Vrchlabí

Pages 169-172
Citation MAŇOUROVÁ, M.. Nový nález branchiosaurů na lokalitě Horní Kalná u Vrchlabí. Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series. Prague: National Museum, 1981, 150(1-4), 169-172. ISSN 1802-6842 (print), 1802-6850 (electronic). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/jotnmpnhs/150-1-4/novy-nalez-branchiosauru-na-lokalite-horni-kalna-u-vrchlabi
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series | 1981/150/1-4Share on Social Networks
Rozumím