Šest dopisů Františka Palackého brněnskému prelátovi Cyrilu Františku Nappovi / Six Letters by František Palacký to Cyril František Napp, a Prelate from Brno.

Pages 63-88
Citation KOŘALKA, Jiří. Šest dopisů Františka Palackého brněnskému prelátovi Cyrilu Františku Nappovi / Six Letters by František Palacký to Cyril František Napp, a Prelate from Brno. . Journal of the National Museum. History Series. Prague: National Museum, 2010, 179(1-2), 63-88. ISSN 1214-0627. Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/jotnmhs/179-1-2/sest-dopisu-frantiska-palackeho-brnenskemu-prelatovi-cyrilu-frantisku-nappovi-six-letters-by-frantisek-palacky-to-cyril-frantisek-napp-a-prelate-from-brno1
Journal of the National Museum. History Series | 2010/179/1-2Share on Social Networks
Rozumím