\"Smír není tak nemožný, jestliže vykročíme ze začarovaného kruhu RKZ.\" K prvnímu pokusu o dorozumění realistů se staročeskou stranou. / \"The conciliation will not be that impossible, if we step out of the vicious circle of the Manuscript of Dvůr Králov

Pages 122-163
Citation KOKEŠOVÁ, Helena. \"Smír není tak nemožný, jestliže vykročíme ze začarovaného kruhu RKZ.\" K prvnímu pokusu o dorozumění realistů se staročeskou stranou. / \"The conciliation will not be that impossible, if we step out of the vicious circle of the Manuscript of Dvůr Králov. Journal of the National Museum. History Series. Prague: National Museum, 2009, 178(3-4), 122-163. ISSN 1214-0627. Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/jotnmhs/178-3-4/smir-neni-tak-nemozny-jestlize-vykrocime-ze-zacarovaneho-kruhu-rkz-k-prvnimu-pokusu-o-dorozumeni-realistu-se-staroceskou-stranou-the-conciliation-will-not-be-that-impossible-if-we-step-out-of-the-vicious-circle-of-the-manuscript-of-dvur-kralov
Journal of the National Museum. History Series | 2009/178/3-4Share on Social Networks
Rozumím