Some Observations on New Finds of Rutile and Ilmenite. / Příspěvky k poznání některých nových nálezů rutilu a ilmenitu.

Pages 165-197
Citation TUČEK, Karel. Some Observations on New Finds of Rutile and Ilmenite. / Příspěvky k poznání některých nových nálezů rutilu a ilmenitu. Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis Prague: National Museum, 1960, 16(4), 165-197. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/fiamnpsbhn/16-4/some-observations-on-new-finds-of-rutile-and-ilmenite-prispevky-k-poznani-nekterych-novych-nalezu-rutilu-a-ilmenitu
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis | 1960/16/4

Full Text of the Article

Share on Social Networks
Rozumím