Ein Beitrag zur Charakteristik und Kenntnis der genetischen Verhältnisse einiger böhmischer Quarzvorkommen. / Příspěvek k charakteristice a poznání genetických poměrů některých českých výskytů křemene.

Pages 73-96
Citation TUČEK, Karel. Ein Beitrag zur Charakteristik und Kenntnis der genetischen Verhältnisse einiger böhmischer Quarzvorkommen. / Příspěvek k charakteristice a poznání genetických poměrů některých českých výskytů křemene. Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis Prague: National Museum, 1957, 13(3), 73-96. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/fiamnpsbhn/13-3/ein-beitrag-zur-charakteristik-und-kenntnis-der-genetischen-verhaltnisse-einiger-bohmischer-quarzvorkommen-prispevek-k-charakteristice-a-poznani-genetickych-pomeru-nekterych-ceskych-vyskytu-kremene
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis | 1957/13/3

Full Text of the Article

Share on Social Networks
Rozumím