Výzkumy Josefa Ladislava Píče na mohylových pohřebištích doby bronzové a halštatské v jižních Čechách – Ausgrabungen von Josef Ladislav Píč auf den Hügelgräberfeldern aus der Bronze- und Hallstattzeit in Südböhmen

Citation CHVOJKA, Ondřej a MICHÁLEK, Jan . Výzkumy Josefa Ladislava Píče na mohylových pohřebištích doby bronzové a halštatské v jižních Čechách – Ausgrabungen von Josef Ladislav Píč auf den Hügelgräberfeldern aus der Bronze- und Hallstattzeit in Südböhmen. Fontes Archaeologici Pragenses. Prague: National Museum, 2011, 35(1). ISSN 0015-6183; 978-80-7036-330-0 (ISBN). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/fap/35-1/vyzkumy-josefa-ladislava-pice-na-mohylovych-pohrebistich-doby-bronzove-a-halstatske-v-jiznich-cechach-ausgrabungen-von-josef-ladislav-pic-auf-den-hugelgraberfeldern-aus-der-bronze-und-hallstattzeit-in-sudbohmen
Fontes Archaeologici Pragenses | 2011/35/1Share on Social Networks
Rozumím