The Early Únětician Cemetery at Dolní Počernice Near Prague – Staroúnětické pohřebiště v Dol-ních Počernicích u Prahy – Раннеунетицкий могильннк в Долных Почерницах около Праги

Citation HÁSEK, Ivan . The Early Únětician Cemetery at Dolní Počernice Near Prague – Staroúnětické pohřebiště v Dol-ních Počernicích u Prahy – Раннеунетицкий могильннк в Долных Почерницах около Праги. Fontes Archaeologici Pragenses. Prague: National Museum, 1959, 2(1). ISSN 0015-6183; 978-80-7036-330-0 (ISBN). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/fap/2-1/the-early-unetician-cemetery-at-dolni-pocernice-near-prague-starouneticke-pohrebiste-v-dol-nich-pocernicich-u-prahy-ranneunetickij-mogilnnk-v-dolnyh-pocernicah-okolo-pragi
Fontes Archaeologici Pragenses | 1959/2/1Share on Social Networks
Rozumím