BENEŠ, Jiří et al. Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatury 1 B a 1 C. Praha: Národní muzeum, Scriptorium, 2015. ISBN 978-80-7036-448-2.

Pages 207–211
DOI 10.2478/amnpsc-2018-0026
Type of Article Review
Citation MODRÁKOVÁ, Renáta. BENEŠ, Jiří et al. Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatury 1 B a 1 C. Praha: Národní muzeum, Scriptorium, 2015. ISBN 978-80-7036-448-2. Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum Prague: National Museum, 2018, 63(3-4), 207–211. DOI: https://doi.org/10.2478/amnpsc-2018-0026. ISSN 2570-6861 (Print), 2570-687X (Online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/amnphl/63-3-4/benes-jiri-et-al-rukopisne-zlomky-knihovny-narodniho-muzea-signatury-1-b-a-1-c-praha-narodni-muzeum-scriptorium-2015-isbn-978-80-7036-448-2
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum | 2018/63/3-4

Full Text of the Article

Share on Social Networks
Rozumím