Nejstarší katalogy sbírek ve fondech Knihovny Národního muzea. Část 3.

Pages 135-148
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum | 1986/31/3-4Share on Social Networks
Rozumím