Dílo národního umělce Antonína Strnadla ve sbírkách Knihovny Národního muzea v Praze a jeho muzejní prezentace.

Pages 299-313
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum | 1986/31/3-4Share on Social Networks
Rozumím