Štěpení papíru jako součást restaurace rukopisných památek.

Pages 27-33
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum | 1975/20/1Share on Social Networks
Rozumím