Sbírky paleontologického oddělení spojené se jménem Bohuslava šlechtice Jiruše / Collections of the Palaeontology Department associated with Bohuslav knight nobleman Jiruš

Pages 39-40
Citation SKLENÁŘ, Jan a KVAČEK, Jiří. Sbírky paleontologického oddělení spojené se jménem Bohuslava šlechtice Jiruše / Collections of the Palaeontology Department associated with Bohuslav knight nobleman Jiruš. Acta Musei Nationalis Pragae – Historia. Prague: National Museum, 2013, 67(3-4), 39-40. ISSN 2570-6845 (print), 2570-6853 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/amnph/67-3-4/sbirky-paleontologickeho-oddeleni-spojene-se-jmenem-bohuslava-slechtice-jiruse-collections-of-the-palaeontology-department-associated-with-bohuslav-knight-nobleman-jirus
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia | 2013/67/3-4

Full Text of the Article

Full Text of the Article

Share on Social Networks
Rozumím