Životní osudy Jano Šrámka aneb Několik poznámek k (neúplné) biografii zapomenutého fotografa. / The life and fortunes of Jano Šrámek, or several notes on the (incomplete) biography of a forgotten photographer.

Pages 11-24
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia | 2010/64/1-2Share on Social Networks
Rozumím