Slovenský štát a život v podtatranskej dedine.

Pages 39-43
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia | 2008/62/1Share on Social Networks
Rozumím