Píštělníci a trubači. Pojednání o výrobě dechových hudebních nástrojů v Čechách před rokem 1800.

Pages 161-244
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia | 1975/29/4-5Share on Social Networks
Rozumím