HRADILOVÁ, Marta – JELÍNKOVÁ, Andrea – VESELÁ, Lenka (edd.). Paralelní existence: rukopisy a tisky v českých zemích raného novověku. Praha: Academia, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Knihovna AV ČR, 2020. Knižní kultura. Svazek 2. ISBN 978-80-200-3128-0, 978-80- 88304-25-8, 978-80-86675-33-6.

Pages 96–98
DOI 10.37520/amnpsc.2022.014
Type of Article Review
Citation SIBYLOVÁ, Michaela. HRADILOVÁ, Marta – JELÍNKOVÁ, Andrea – VESELÁ, Lenka (edd.). Paralelní existence: rukopisy a tisky v českých zemích raného novověku. Praha: Academia, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Knihovna AV ČR, 2020. Knižní kultura. Svazek 2. ISBN 978-80-200-3128-0, 978-80- 88304-25-8, 978-80-86675-33-6. Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum Prague: National Museum, 2022, 67(1-2), 96–98. DOI: https://doi.org/10.37520/amnpsc.2022.014. ISSN 2570-6861 (Print), 2570-687X (Online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/acta-musei-nationalis-pragae-historia-litterarum/67-1-2/hradilova-marta-jelinkova-andrea-vesela-lenka-edd-paralelni-existence-rukopisy-a-tisky-v-ceskych-zemich-raneho-novoveku-praha-academia-masarykuv-ustav-a-archiv-av-cr-knihovna-av-cr-2020-knizni-kultura-svazek-2-isbn-978-80-200-3128-0-978-80-88304-25-8-978-80-86675-33-6
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum | 2022/67/1-2

Full Text of the Article

Share on Social Networks
Rozumím