Matyáš Kalina z Jäthensteinu. Böhmens heidnische Opferplätze, Gräber und Alterthümer / Pohanská obětiště, hroby a starožitnosti v Čechách. První archeologický obraz Čech (1836)

Matyáš Kalina z Jäthensteinu. Böhmens heidnische Opferplätze, Gräber und Alterthümer / Pohanská obětiště, hroby a starožitnosti v Čechách. První archeologický obraz Čech (1836)

Year: 2021
ISBN: 978-80-7036-667-7 (print), 978-80-7036-668-4 (pdf)
Author(s): Karel Sklenář (ed.)
Publisher: National Museum
Place of publication: Prague
Number of pages: 368 stran textu + 96 stran obrazových tabulek a příloh

Citation: SKLENÁŘ, Karel. Matyáš Kalina z Jäthensteinu. Böhmens heidnische Opferplätze, Gräber und Alterthümer / Pohanská obětiště, hroby a starožitnosti v Čechách. První archeologický obraz Čech (1836). Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2021. 368 stran textu + 96 stran obrazových tabulek a příloh. ISBN 978-80-7036-667-7 (print), 978-80-7036-668-4 (pdf).

The publication brings new edition of the first representative work devoted to Czech archeology in a modern sense, both in the original German version from the 19th century and in the Czech translation. Here you will find the first detailed list of archaeological finds in Bohemia and the first archaeological map of Bohemia. In addition to the introductory study, the book also contains a note-taking apparatus, a complete bibliography of the original file and an overview of related modern literature.Share on Social Networks