Antonín Buchtel, sběratel s laskavou duší, a jeho kolekce hudebních nástrojů / Antonín Buchtel, A Collector with a Kind Soul, and His Collection of Musical Instruments

Antonín Buchtel, sběratel s laskavou duší, a jeho kolekce hudebních nástrojů / Antonín Buchtel, A Collector with a Kind Soul, and His Collection of Musical Instruments

Year: 2021
ISBN: 978-80-7036-680-6 (print), 978-80-7036-681-3 (pdf)
Author(s): Tereza Žůrková, Daniela Kotašová, Dagmar Štefancová, Tomáš Slavický
Publisher: National Museum
Type of publication: Monograph
Place of publication: Prague
Number of pages: 240
Citation: ŽŮRKOVÁ, Tereza, KOTAŠOVÁ, Daniela, ŠTEFANCOVÁ, Dagmar a SLAVICKÝ, Tomáš. Antonín Buchtel, sběratel s laskavou duší, a jeho kolekce hudebních nástrojů / Antonín Buchtel, A Collector with a Kind Soul, and His Collection of Musical Instruments. Vydání první. Prague: National Museum, 2021. 240 stran. ISBN 978-80-7036-680-6 (print), 978-80-7036-681-3 (pdf).


Share on Social Networks